Przeszczepy szpiku kostnego

Platforma informacyjna dla potencjalnych dawców szpiku kostnego

Jak zostać dawcą szpiku

Potencjalnym dawcą szpiku można zostać zgłaszając się do jednego z ośrodków Poltransplantu w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie lub Wrocławiu.

Adresy stałych ośrodków rekrutacyjnych znajdują się tutaj.

Można też wziąć udział w jednej z organizowanych okazjonalnie akcji rekrutowania potencjalnych dawców. Akcje takie organizowane są z różną częstotliwością w wielu miastach w Polsce. Finansowaniem akcji zajmują się organizacje pozarządowe.

Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego, trzeba spełnić szereg wymagań. Trzeba być osobą zdrową i, co bardzo ważne, odpowiedzialną. Do banku włączane są osoby pełnoletnie. Po przekroczeniu 50. roku życia, potencjalny dawca jest usuwany z rejestru (wyjątek stanowią osoby o bardzo rzadkich antygenach transplantacyjnych, które są brane pod uwagę nieco dłużej). Wymagania zdrowotne zamykają się w wymienionych poniżej przeciwwskazaniach:

 • zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia tym wirusem)
 • obecność antygenu HBs, przeciwciał anty HCV przy obecności HCV RNA (obecność przeciwciał HBc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A są akceptowalne)
 • aktywna gruźlica w okresie minionych 5 lat
 • cukrzyca – jeśli wymaga podawania leków przeciwcukrzycowych
 • aktywna astma wymagająca podawania leków (jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków to może być zakwalifikowany)
 • przebyty zawał serca, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków (wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowalne)
 • epilepsja (jeżeli pacjent pobiera leki przeciwpadaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany)
 • nadciśnienie – (jeżeli jest utrzymywane na prawidłowym poziomie przez leki to kandydat może być zaakceptowany)
 • ciąża – ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)
 • łuszczyca
 • tatuaż (jeżeli upłynął co najmniej rok od jego wykonania, tatuaż nie jest przeciwwskazaniem)
 • stosowanie leków hormonalnych wymaga konsultacji z lekarzem Poradni Przeszczepowej
Reklamy
 
%d blogerów lubi to: